Πρόσφατα Έργα

1. ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΥΠ.ΕΣ: 10/2016 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ GOLF & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

11. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

12. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

14. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (FEASIBILITY STUDY)

15. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (FEASIBILITY STUDY) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 

Αρχική

Τηλ.: +357 25 78 00 10 •  Φαξ: +357 25 736 112 •  Email: info@consergo.com

Η Consergo

Υπηρεσίες

Πρόσφατα Έργα

Επικοινωνία

Designed and Developed by TCM Web Art World